Tähtkujud ja sodiaagimärgid

Kaksteist tähtkuju ja sodiaagimärki tähistavad iseloomujooni ja tunnuseid, mis osutuvad sellele, kuidas energia meie eludes toimib. Iga märki saab väljendada nii positiivsel kui negatiivsel viisil. Päikesemärk on tähtsaim tegur horoskoobi tõlgendamisel, näidates, kuidas inimene kasutab talle antud energiat ja loomisjõudu oma isiksuse arendamiseks. Milline on mees ja naine, kuidas nad läbi saavad, kuidas on suhete ja armastusega? Ülevaade rahast, karjäärist ja tööst. Tähtkujude iseloomustus annab hea ülevaate sodiaagimärgi tugevustest ja nõrkustest. Asjad mis meeldivad ja mis ei meeldi. Millised on parimad sobivused? Eesti tuntud inimeste sodiaagid. Loomulikult ei puudu ka õnnenumbrid. Kliki sobival ikoonil:


jäärJäär
sõnnSõnn
kaksikudKaksikud
vähkVähk
lõviLõvi
neitsiNeitsi
kaaludKaalud
skorpionSkorpion
amburAmbur
kaljukitsKaljukits
veevalajaVeevalaja
kaladKalad

Iga sodiaagimärk esindab ainulaadseid positiivseid, samas ka negatiivseid jooni inimese käitumises. Horoskoop sisaldab kõiki neid märke. Nende mõju inimese elu erinevatele perioodidele avaldub planeetide asukoha kaudu märkides ja majades ning läbi nende omavaheliste suhete ehk aspektide. Mõistke, mis on teie ja teiste inimeste edu saladuseks. Parandage läbisaamist perekonna, sõprade ja töökaaslastega. Leidke endale õige elukaaslane.

Tähtkujude kuupäevad ja ajad

Erinevate päikesemärkide ligikaudsed piirkuupäevad (algus kuni lõpp) ja elemendid:

Tähtkuju Kuupäevad Element
Jäär 21. märts – 20. aprill tuli
Sõnn 21. aprill – 21. mai maa
Kaksikud 22. mai – 21. juuni õhk
Vähk 22. juuni – 23. juuli vesi
Lõvi 24. juuli – 23. august tuli
Neitsi 23. august – 22. september maa
Kaalud 23. september – 23. oktoober õhk
Skorpion 24. oktoober – 22. november vesi
Ambur 23. november – 21. detsember tuli
Kaljukits 22. detsember – 20. jaanuar maa
Veevalaja 21. jaanuar – 19. veebruar õhk
Kalad 20. veebruar – 20. märts vesi

Päike on kas ühes või teises märgis. Kahes märgis korraga ta olla ei saa. Kahte märki eraldavat piiri nimetatakse märgi alguspunktiks. Nende inimeste puhul, kes on sündinud märkide piiril või selle lähedal, tuleb horoskoop matemaatiliselt välja arvutada, et leida päikesemärki. Et arvutus oleks ülitäpne, tuleb teada sünnikuud, -päeva ja -aastat. Lisaks veel kellaaega ja sünnikoha geograafilisi koordinaate. Liigaastate, ajavööndite ja muude tegurite tõttu varieerub päev, mil Päike aasta-aastalt siseneb sodiaagimärki. Tähtkujude ajad võivad muutuda.


Elemendid ehk stiihiad

Sodiaagi geomeetrilise asetuse järgi on märgid jagatud veel kahte põhilisse süsteemi. Need on stiihiate kolmnurgad, mis käsitlevad temperamendi kalduvusi, ja dünaamika ristid, mis puudutavad üldisi tegutsemislaade. On neli stiihiat, üks iga elemendi – maa, tule, õhu või vee kohta. Ning igaüks neist sisaldab kolme tähemärgi. Stiihiad: Tuli, Maa, Õhk ja Vesi.

Tuli

Jäär, Lõvi ja Ambur kuuluvad tule kolmurka. Nende märkide ülekaaluka mõju all sündinud inimesed püüavad ühel või teisel moel etendada juhirolli. Jääras ilmneb see püüdlus kui vankumatus järjest uutes jõupingutustes. Lõvid omavad võimet etendada keskset dramaatilist isikut, kelle ümber koondub kogu organisatsioon või inimeste hulk. Amburitel on võime tegutseda vaimse, filosoofia, seadusandluse või kõrghariduse vallas. Nad tegelevad ideedega, millele on rajatud inimühiskond.

Maa

Maamärkidega – Sõnni, Neitsi ja Kaljukitsega kaasnev eeskätt praktilisus. Need märgid viitavad oskusele materiaalsete ja rahaliste ressursside kasutamisel, et teha võimalikuks teiste inimelu funktsioone. Alati osutuvad nad praktilisele meelele. Sõnni asjalikkus väljendub raha ja teiste materiaalsete väärtuste kogumise ja korraldamise võimes. Neitsis ilmneb praktikalisus kui intelligentsus pluss tööoskused. Neitsi on soetud ka meie kõige väärtuslikuma materiaalse omandi – füüsilise keha korrashoiuga. Kaljukitsel on praktiline omadus organiseerida ja majandada suuri ärilisi ettevõtmisi, võime kõrgel tasemel struktureerida ja organiseerida ärisuhteid.

Õhk

Õhuelement ehk õhukolmnurk koosneb Kaksikute, Kaalude ja Veevalaja märkidest, millel on tegemist inimeste vaimse potentsiaaliga, sisaldades endas inimestevahelist suhtlemist ning ühiskonnasuhteid. Õhumärgid esindavad ühes või teises vormis tugevaid vaimseid ja intellektuaalseid omadusi. Kui teie horoskoobis domineerivad õhumärgid, näitate te üles seltskondlikkust ja vaimsust. Kaksikutes ilmutab intellektuaalsus ennast kui võime omandada, kasutad ja edasi anda faktilist informatsiooni, mille taasesitamisel tuleb sageli ette teatavat originaalsust. Kaaludes avalduvad need omadused võimena võrdlusi tehes kaalutleda. Kaalude tugev ühiskonnateadlikkus osutab looduse poolt antud võimetele psühholoogias ja selle piirteadustest. Veevalajas väljendub vaimsus maailma põhitõdede intuitiivse mõistmisena, vajadusena hoolitseda inimkonna üldise heaolu eest.

Vesi

Veemärgid on Vähk, Skorpion ja Kalad. Tegeldes emotsioonide sfääriga, puudutavad nad tundlikkust, intuitsiooni ning elu sügavamaid psüühilisi tagamaid. Taoline emotsionaalsus tuleb Vähi puhul esile kodu ja perekonnaga seotud tugevates tunnetest. Skorpionis esineb see tundlikkuse näol, mis puudutab surma, meelelisust ja sügavamaid elusaladusi. Kalades tuleb see esile lõpmatuse müstilise tunnetamisena, samuti ka alateadlikus telepaatilises suhtlemises teistsuguste inimestega. Selline tundlikkus osutab ebatavalisele vastuvõtlikkusele, mistõttu Kalasid mõjutav tugevasti alateadvus.

Dünaamika ristid

Dünaamika ristid on neljast märgist koosnevad üksused, mis käsitlevad tegevusviise ja olukordadega kohanemise võimet ning on tuntud kui kardinaalsed, kindlad ja muutlikud.

Kardinaalsed märgid on Jäär, Vähk, Kaalud ning Kaljukits. Nende all sündinud inimesed omavad võimet vastavas olukorras kiiresti ja otsustavalt tegutseda. Nad hindavad realistlikult ootamatuid situatsioone ja neis tegusemise võimalusi. Ta oskab algatada ja organiseerida uusi ettevõtmisi. Positiivselt väljendudes esitavad need märgid loovat algatusvõimet, negatiivsel poolel võib aga ette tulla mõttetut vahelesegamist ja sekeldamist.

Kindlad märgid on Sõnn, Lõvi, Skorpion ja Veevalaja. Nende märkide all sündinud saavutavad tulemusi püsivuse ja meelekindlusega, nende edu tuleb pikaldaselt läbi kõikumatu visaduse. Nad on enesemärgikindlad ja selles mõttes seotud tulevikuga. Kindlate märkide tugevad küljed on püsivus ja usaldatavus, nõrgad küljed – jäikus ning põikpäisus. Neid inimesi ei saa kergesti kõigutada, kui nad on millegi suhtes otsuse teinud.

Muutlikud märgid on Kaksikud, Neitsi, Ambur ja Kalad. Need märgid viitavad rikkalikele kogemustele erinevate olukordade lahendamisel ja neile lisanduvatele vaimsetele võimetele. Nendes enamuse planeete omavad inimesed kohanevad eluvajadustega ja on kameeleonitele võimelised ümbruskonna ja oludega kokku sulama. Ohusituatsioonis oskavad nad olla paindlikud ja leidlikud, see oskus tuleb eelnevatest kogemustest.


Mehelikud ja naiselikud märgid

Märgid jagunevad veel mehelikeks ja naiselikeks ehk positiivseteks ja negatiivseteks

Mehelikud / positiivsed on kõik tule- ja õhumärgid. Nad sisaldavad sodiaagi paarituarvulisi märke: Jäär, Kaksikud, Lõvi, Kaalud, Ambur ja Veevalaja.

Kui horoskoobis on rõhutatud positiivsed mehelikud märgid siis inimesed on agressiivsed ja algatusvõimelused, tulemuste saavutamiseks eelistavad nad tegutsemist ootamise asemel. Neil alade, kus teie horoskoobis asuvad mehelikud märgid, näitate te üles initsiatiivi või püüdlete aktiivselt eesmärgi poole. Tugev planeetide ülekaal mehelikes märkides osutab positiivsele agressiivsele isikule. Mehe sünnikaardis on selline ülekaal soodus, kuid naise sünnikaardi puhul võib see tähendada kalduvust suuremale agressiivusele, kui seda tavaliselt tema soole kohaseks peetakse.

Naiselikud / negatiivsed märgid on kõik maa- ja veemärgid. Need on kõik paarisarvulised sodiaagimärgid (Sõnn, Vähk, Neitsi, Skorpion, Kaljukits ja Kalad).

Negatiivsed/naiselikud märgid tähistavad passiivsust. Aegajalt on nende all sündinud isikud võimelised jõuliselt tegusema, kuigi nad eelistavad äraootamist tegutsemisele. Selle suhtes mõjutavad nad sündmusi passiivselt, et oma eesmärke saavutada. Nad tegutsevad põhimõttel ligi meelitada seda, mida soovivad, selle asemel, et üritada ihaldusobjekti vallutada.
Kui ilmneb suur planeetide ülekaal negatiivsetes passiivsetes märkides, ei väljenda inimene end agressiivselt, kuid seevastu võib omada suur kannatuse jõudu ja osutada passiivset vastupanu. Negatiivsete märkide ülekaal naise horoskoobis teeb teda naiselikumaks, nagu on kohane tema soole. Mehe sünnikaardis võib see soodustada ebamehelikku nõrkust ja agressiivsuse puudumist.

Positiivsed mees-märgid: Jäär, Kaksikud, Lõvi, Kaalud, Ambur, Veevalaja.
Negatiivsed nais-märgid: Sõnn, Vähk, Neitsi, Skorpion, Kaljukits, Kalad.

Mees ja naine – tähtkujude iseloomustused

Mees tähtkujud Nais tähtkujud
Kaljukits mees Kaljukits naine
Veevalaja mees Veevalaja naine
Vähk mees Vähk naine
Kalad mees Kalad naine
Ambur mees Ambur naine
Neitsi mees Neitsi naine
Sõnn mees Sõnn naine
Lõvi mees Lõvi naine
Jäär mees Jäär naine
Kaalud mees Kaalud naine
Kaksikud mees kaksikud naine
Skorpion mees Skorpion naine

Tähtkujude sobivus

Tähtkujude sobivuse tabel ilmub 2024. aastal.